Tanítások

HITÜNK MÉRTÉKE (FRANK RÓBERT)

Hitünk mértéke

Mielõtt a hit mértékérõl írnék, szeretném világossá tenni, melyik hitre gondolok. Fontos ezt tisztázni, mert nagyon sokféle hit létezik. Minden ember hisz valamiben vagy valakiben, Isten így alkotta meg az embert. Vannak, akik  …

Tovább…

 


VELÜNK VAGY ELLENÜNK? (FRANK RÓBERT)

buy-in

A kérdésnek általában pártpolitizálásban van aktualitása. A civil életben azonban egy jóérzésű ember, kiváltképpen még ha hívő is ráadásul, nem szívesen bocsátkozik olyan jellegű társalgásba, amelyik ezt a kérdést hivatott megválaszolni. Tapasztalatom szerint ha már ilyen jellegű téma kerül napirendre a hívők gyülekezetében, sajnos az esetek nagytöbbségében széthúzásról, pártoskodásról lehet beszélni…  Tovább …


AZ ÉLET FÁJA (FRANK RÓBERT)

tree

Az elsõ emberpár Édenbõl való kiûzésének egyetlen célja volt: ne egyen az ember az élet fájának gyümölcsébõl (1Móz 3,22), amelybõl szellemi élet fakad. A Jelenések könyve is említést tesz az Isten országában lévõ élet fájáról (Jel 22,2). Azt olvassuk róla, hogy tizenkét gyümölcsöt terem, minden hónapban megtermi gyümölcsét, és levelei a pogányok sebeinek gyógyítására valók…

Tovább…

 

 


KÓRÁH FIAINAK TANÍTÁSA (ELEK SÁNDOR)

mensgroup

A 44. zsoltár első verseiben Kóráh fiai emlékeznek Isten hatalmas tetteire. „Oh Isten! füleinkkel hallottuk, atyáink beszélték el nékünk a dolgot, amelyet napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél.” Arról emlékeznek, amit atyáiktól hallottak, meg voltak tanítva az istenfélelmére, ahogy Mózes meghagyta (mondjátok el fiaitoknak…)…    Tovább…

 


MENNYI AZ ELÉGSÉGES? (FRANK RÓBERT)

C-gGXb_XYAA0Hca

A kérdés sürgető, és egy-egy élethelyzetben egyenesen a túlélés, a lét a tét. Igaz ez akkor is, ha konkrét megélhetési nehézségekről, kenyérgondokról van szó, de a kérdés éppúgy válaszra vár, ha időbeosztásunkról, fizikai-szellemi  erőnk „hadrendbe állításáról”, vagy képességeink, lehetőségeink felméréséről beszélünk… Tovább…


ÖKUMENÉ AZ IGE MÉRLEGÉN (FRANK RÓBERT)

ecumenism-image-jpet1

Krisztus Gyülekezetének megalakulása (Pünkösd) óta a keresztyénség egyik alapvetõ törekvése volt az Isten Szelleme által munkált egység megőrzése, illetve ha csorbát szenvedett, akkor annak munkálása.
A világ fejedelme ennek az egységnek a megbontásán munkálkodott úgy a múltban, mint a jelenben…

Tovább…

 

 


ISTEN TERVE (ELEK SÁNDOR)

Hope-Gods-Festivals

Ézsaú feleségeinek istentelen életmódja sok szomorúságot okozott Izsáknak és Rebekának. Ezért Izsák megparancsolja Jákóbnak, hogy ne vegyen feleséget a kananeusok leányai közül, hanem menjen el Mezopotámiába, Bethuélnek házához, hogy anyja bátyjának leányai közül vegyen feleséget..       Tovább…

 


ÜZENETEK A 2. ZSOLTÁRBÓL (ELEK SÁNDOR)

Diamond Jewel ,high Resolution 3D Image, Vintage Style

Nemrég hallottam, hogy Dél-Amerikában, egy helyen Isten úgy munkálkodik, hogy a börtönöket, kocsmákat be kellett zárni, mert a városban szinte mindenki megtért, a polgármestertől kezdve a rendőrfőnökig, és nincs szükség ilyen helyekre. Újabb megdöbbenéssel hallgattam, hogy állítólag az istentiszteleti alkalmakon drágakövek hullanak az égbõl…    Tovább…