Isten újjászül

Sanyi

ELEK SÁNDOR: Nem hívő családban nevelkedtem. Így Istenről és a Bibliáról nem sokat hallottam. Szüleim elváltam, én édesanyámmal  és mostohaapámmal éltem együtt.  Mivel szüleim életében az alkohol fogyasztása szinte mindennapossá vált, egyre romlottak a körülményeink testileg és lelkileg egyaránt.

Tovább …


Anikó

MAJOR-PUCSOK ANIKÓ: Mikor bűneimet felismertem, a szívem és az értelmem is fellázadt korábbi viselkedésem, énem ellen. Nagyon rosszul éreztem magam a bőrömben és változni kívántam. Meggyőződésem, hogy az Úr addig is gondot viselt rám, de akkor nagyon határozottan utánam nyúlt …

Tovább …


27913683460_8cb905ab73_o

FRANK ÁRON: Elsőként születtem a családba. Hívő családba és ez nagyon nagy áldás. Gyermekségemtől fogva megtapasztalhatom Isten jelenlétét a szüleim életében. Az Úr  vezetésére bízták egész életüket. Kiskoromtól kezdve belém lett oltva Isten igéje. Mindig ott voltam az imaházban, bibliakörre jártam, rengeteg igét, éneket tanultam meg az évek folyamán. Szerettem ezt az egészet…

 Tovább …


DSC_0320B

KOZICSEKNÉ ÉVA: Édesanyám katolikus, édesapám református volt. Imádkozó emberek voltak, de nem jártak közösségbe. Nyírábrányban, egy kis faluban éltünk. Nagykorúságomat elérve felutaztam Budapestre dolgozni. Itt találkoztam férjemmel, immár 39 éve. Mindketten a 70-es posta dolgozói voltunk nyugdíjas korunkig. Az Isten nélkül járók világi életét éltük…

Tovább …


DSC_0007

SZŰCS FERENC: 2009. december 6-án a berettyóújfalui kis gyülekezetében első alkalommal került sor bemerítési istentiszteletre. A népes gyülekezet előtt Péter István, sarmasági lelkipásztor hirdette a megtérés evangéliumát. Szűcs Ferenc testvérünket tizenévesen, édesapja után reformátusnak keresztelték. Életének meghatározó eleme mégis baptista édesanyjának komoly istenfélelme volt…

Tovább …


72714015_1155565327967305_3421268298275225600_n.jpg

FRANK MIRJÁM: Hívő családban nevelkedek. Már egész kicsi koromtól kezdve jártam imaházba, bibliakörre, és családi áhítatokon is hallottam az Úr Jézusról. Tudtam, hogy minden ember bűnös, hogy aki nem bánja meg a bűneit, és nem akar tőlük megtisztulni, az a pokolba fog jutni. Tisztában voltam a saját bűneimmel is. A testvéreimmel szemben gyakran szeretetlen voltam, gyakran veszekedtem velük, sokat hazudtam nekik, ahogy a szüleimnek is.

Tovább …


Evódia

MIHÁLY EVÓDIA: Isten kegyelméből hívő családba születtem, és így láthattam, hogy milyen Nélküle, és milyen Ővele élni. Mindig vágytam egy belső, lelki békére. Az Úr már gyermekkoromban szólongatott Szentlelke által. 8 éves voltam, amikor először hallottam az Ő hangját,és már akkor megszületett bennem a vágy: hívő életet szeretnék élni.

Tovább …


Réka

ELEKNÉ RÉKA: Tivadaron nõttem fel pici gyermekkoromtól kezdve. Szüleim tisztelettudásra, becsületes életre neveltek. Általános iskolás koromban kezdtem járni hittan órákra, majd vasárnap gyermek-istentiszteletekre. Mikor elérkezett a konfirmálás ideje, én is vallástételt tettem az Istenrõl a káté alapján, de csak késõbb fedeztem fel ennek igazi mondanivalóját…

Tovább …


Anita

MIHÁLY ANITA: A megtérésem ott kezdődött, amikor gyermekként egészen korán megtapasztaltam, hogy a barátokban, barátnőkben nem lehet megbízni. Egy ilyen csalódás után, édesanyámmal beszélgetve arra jutottam, hogy szeretném az Úr Jézust behívni a szívembe, és szeretném ha a csalódottság és gyűlölet helyébe Ő lépne.

Tovább …


IMG_4193B

FRANK ÁDÁM: Hívő szülők és az Úr gyermeke vagyok. De ez nem mindig volt így. Kisgyermekként nap mint nap hallottam az Úr Jézusról, a mennyországról és a pokolról. Vasárnaponként eljártam a szüleimmel a gyülekezetünkbe, így ismertem az alapvető szellemi igazságokat. Ez azonban nem gyakorolt rám különösebb hatást egészen kilenc éves koromig, amikor is egyik éjszaka elgondolkoztam az életemen, és arra jutottam, hogy bűnös ember vagyok, így el fogok kárhozni.

Tovább …


M.Eszter

MIHÁLY ESZTER: Kicsi koromtól kezdve az Úr Jézusban hittem, és hozzá imádkoztam, hála hívő szüleimnek. De a legelső személyes megszólításom 5 éves korom körül történhetett, ami igen mély nyomott hagyott bennem, és azóta is örömmel emlékezek vissza rá. Az imaházban az alkalom után egy néni kulcstartókat, könyvjelzőket árult…

Tovább…


DSC_0319

MAJOR-PUCSOK BALÁZS: Nem hívő családban nevelkedtem. Hallottam Istenről, és már az óvodában tudtam, hogy létezik, de még nem jelentett sokat számomra. Az általános iskola ideje volt a legnehezebb, legsötétebb időszaka az életemnek. A legtöbb bűn ekkor jött be az életembe.  Mindig volt bennem egyfajta megfelelési kényszer a számomra szimpatikus emberek felé…  Tovább…


DSC_0824

BALLA EMESE: Nem hívő családban nevelkedvén nem sokat hallottam Istenről gyermekkoromban. Nem tagadtam, de nem is hittem Őt. Mindig kerestem valamit vagy valakit, aki utat mutatott volna. Az Úr ezt látta és elküldte hozzám egy gyemekét, aminek van egy története:
Debrecenbe járok tanulni, így 2017 februárjában többször is összetalálkoztam egy testvérrel a buszon akivel látásból ismertük egymást, és köszönőviszonyban voltunk…

Tovább …


DSC_0328

FRANK VIKTOR: Abból adódóan, hogy már kisgyermekként is eljártam családommal együtt a gyülekezetbe, tisztában voltam Isten, a bűn, a mennyország és a pokol jelentésével. Először 7-8 éves koromban kértem az Úr Jézust szüleimmel, hogy bocsássa meg a bűneimet, és hogy vegyen lakozást a szívemben…

Tovább …


Zsóka GARABUCZI ZSÓKA:   Nem hívő családban nőttem fel, nem jártam templomba, hittan órákra és megkeresztelve sem voltam. Szüleim nem voltak mellette Isten létének, de ellene sem. Emiatt soha nem tudtam és nem is hívtam ateistának magam, mikor a vallásról, hitről volt szó.    Tovább…