HOGYAN KERÜLHETEK KAPCSOLATBA VELE?

1. Az IMÁDSÁG a legegyszerűbb és egyben legkézenfekvőbb lehetőség arra, hogy
Istennel kapcsolatba kerülhess.

Isten mindenható, látja szíved gondolatait és várja, hogy megszólítsd Őt.
„Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked…”. (Jeremiás könyve 33. rész 3. vers)
Ezt imádságban teheted meg. Nem vár Isten tőled szépen szerkesztett vagy betanult imádságot.
Egyetlen, amit elvár, hogy őszinte légy. A lehető legtermészetesebb módon megszólíthatod, minden mesterkéltség nélkül. Elmondhatod Neki gondolataidat, kétségeidet, vagy éppen kiöntheted szíved érzéseit. Isten odafigyel az imádságodra és felelni is fog arra.

2. Mivel Jézus Krisztus azonosítja magát az Igazsággal, azaz a Szentírással,
a BIBLIA RENDSZERES OLVASÁSA segít neked abban, hogy kapcsolatba léphess Istennel.

Isten Szent Szelleme által írásba adta, lediktálta az embernek az igazság útját, ez a „Teljes Írás”, amit Bibliának nevezünk.
„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (Pál második levele Timóteushoz, 3. rész 16-17. versek)
Bár sokan csűrik–csavarják azt a maguk vesztére, az alázatos szívű embernek Isten Szelleme magyarázza azt, hogy helyesen érthesse.
Ha meg akarod érteni, vagy nem akarod félreérteni, olvasás előtt kérd Istent imádságban, hogy Ő magyarázza neked az olvasottakat! Ha ebben kitartó vagy, észre fogod venni, hogy életed minden területére nézve Istennek konkrét eligazítása van, és kérdéseidre válaszol.

3. Ha szeretnél kapcsolatba lépni Istennel, vedd fel a KAPCSOLATOT A HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉVEL, a gyülekezettel!

Szent Szelleme által létrehozta ezen a földön a Gyülekezetet, amely a Biblia tanítása szerint a Krisztus Teste, vagyis Isten földi megjelenési formája. Ha kész vagy kapcsolatba lépni hívő emberekkel és rendszeresen látogatni gyülekezeti alkalmaikat, folyamatos kapcsolatod lesz Istennel. Ez a garancia arra nézve, hogy személyes istenélményeid egészséges kontroll alatt legyenek. Isten akarata az, hogy az övéi ne magányosan, hanem gyülekezetbe tömörülve éljék meg hitüket.

„Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.” (Pál apostol első levele a Korintusbeliekhez, 12. rész 27. vers)

Vissza