Személyesen megismerhető Isten?

     A keresztyének Istene abban egyedülálló a többi vallások istenei közül, hogy személyesen megismerhető. Jézus maga mondja: „…Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: És én örök életet adok nékik…” (Ján 10,27). Az Úr minden egyes teremtményével személyes kapcsolatra törekszik: „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek…” (Tit 2,11).
Ez akkor is igaz, ha Te nem keresed Őt, hiszen Ő keres téged, és már megtette az első lépést feléd. Isten legfőbb szeretetét abban mutatta meg, hogy már akkor szeretett, mikor még ellensége voltál. Az idők teljességében elküldte Fiát, Jézust, és megbüntette bűneid miatt, hogy számodra ajtót nyithasson a mennybe, és örök üdvösséget szerezzen.

Miért keres és szeret bennünket ennyire Isten?

Egyik lehetséges magyarázat erre az, hogy Ő teremtett bennünket. Már anyánk méhében Ő formálta meg fizikai testünket és lelki jellemünket. Azzal is tisztában volt, hogy a bűn elválaszt bennünket Tőle, ezért Fia kereszthalálában ezt az akadályt elhárította, és megközelíthetővé vált számunkra.

Akarod-e Alkotódat megismerni?

Bár sokan úgy gondolják, hogy ismerik Őt, mégis tudhatjuk, hogy Istent soha senki nem látta, hanem az egyszülött Jézus Krisztus jeleníti meg. Nem az a fontos, hogy te ismered-e Jézust, és hogy hallottál-e felőle, hanem az, hogy Ő ismer-e téged. Ismeri-e megvallott bűneidet, kéréseidet, háládat, dicséreteidet? Ha nem ismer téged, ha nincs személyes kapcsolatod vele, nem lehetsz az örök élet örököse, hanem az örök kárhozat lesz osztályrészed. Ezért fontos, hogy megismerd Őt személyesen. „ Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust…” (Ján 7,13).

Hogyan lehet őt megismerni?

Hisz Ő szentségben és elérhetetlen magasságban lakozik. Aki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad, és a kevélyeknek ellene áll, de a kicsiknek és a semmiknek, az alázatos szívűeknek kegyelemet ad.

1. Istentől a bűneid választanak el, ezért ezt a falat kell lerombolni először. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól…” (1Ján 1,9). Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, és igazán keresed, akkor megtalálod.

2. Ha felismerted bűneidet, és kérted azok bocsánatát, nyisd meg szíved ajtaját, fogadd be Őt, és hatalmat ad neked, hogy gyermekévé legyél. Bízd rá életedet Szellemének vezetésére. A hit hallásból van, ezért olvasd, és hallgasd az Ő Igéjét. Egyszer csak azt tapasztalod, hogy Isten megszólít, személyesen vezet, és ezzel együtt bizonyosságot nyersz afelől, hogy az ő gyermeke vagy, mert: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok az Istennek fiai”.

KRISZTUS MOST IS HÍV ÉS KERES TÉGED! ENGEDJ AZ Ő SZAVÁNAK,
ÉS ISMERD MEG SZEMÉLYESEN AZ ÉLET URÁT!

Vissza