KIK VAGYUNK?

“Noha még csak félreértéseink és tudatlanságunk ködén keresztül láthatjuk a bibliai gyülekezetet, mégis észrevehetjük, úgy harcol a sötétség hatalma ellen, hogy bizonyságot tesz a világ előtt az Úrról,és szenvedve követi szent lábnyomát a világ útvesztőjében. Az Ő népe e földön csak zarándok, nem alapít földi intézményeket, csak szolgál. Egy mennyei városról őriz látást a szívében. A szenvedésekben az a reménység tartja meg őket, hogy egykor majd Urukkal lesznek, mikor eljön az Ő dicsőségében.”

(Részlet E.H Boradbent: Zarándok Gyülekezet c. könyvéből)