Miért éppen baptista?

A 16. században a reformátoroknak köszönhetően Európában egymás után alakultak a protestáns mozgalmak és egyházak. A mozgalmak között létrejöttek olyan csoportok, akik nem egyházszervezetben gondolkodtak, hanem az apostoli időkhöz hasonlóan, gyülekezetekben. Felismerték a felnőtt korban történő bűn- és hitvalló keresztség biblikus gyakorlatának fontosságát, és vallották az egyetemes papság elvét. Így a gyülekezetek irányítását hitben érett vének, férfitestvérek végezték.
A kor vallási forgatagában anabaptista gúnynévvel illeték őket (ami újrakeresztelőt jelent), és sorozatos üldöztetések próbáit kellett kiállniuk.

Az első hivatalos baptista gyülekezet, anabaptista gyülekezet hatására 1609-ben Amszterdamban jött létre, mely már egy letisztult bibliai látással és hitvallással rendelkezett, és visszatérve Angliába, létrehozták a „Bemerített Keresztények Egyháza” gyülekezetet. A baptisták a lelkiismereti- és vallásszabadság következetes és bátor zászlóvivői voltak, és azok ma is. Azóta már a világon az egyik legnagyobb protestáns felekezetté nőtte ki magát. Híveinek legtöbb része az amerikai kontinensen él.

A baptista hitvallás legfőbb törekvése a Szentíráshoz való ragaszkodás, ennek köszönhetően az egyik legbiblikusabb gyülekezeti kerettel rendelkezik, amely biztosítja a gyülekezetekben Isten Szellemének munkálkodását.

Ezt a szemléletet figyelembe véve a mi gyülekezetünk is gyakorolja az egyetemes papság elvét. Ez abban nyilvánul meg, hogy az igei szolgálatokat nemcsak a lelkipásztor és presbiterek, hanem arra ajándékot kapott férfitestvérek is végezhetnek. Kiemelt lehetőség van a bizonyságtételek elmondására is, melyeknek köszönhetően a gyülekezetben szabad légkörben folyhat a lelki munka.

Fontosnak látjuk megjegyezni, hogy nem tartjuk magunkat az egyedül üdvözítő egyháznak és valljuk, hogy más felekezetben is vannak Krisztusban testvéreink, akikkel készek vagyunk együttmunkálkodni is. Elsősorban azért vagyunk baptisták, mert Krisztus ide vezetett minket, és meggyőződésünk, hogy itt kedves neki a munkálkodásunk. Másodsorban a baptista hitvallás biblikus keretei biztosítják legjobban számunkra az Istennel és testvéreinkkel megélt szellemi közösség legmélyebb átélését.

Vissza