Nyitott ajtó… Bemenjek?

M-CATALOGUENemrég felkeresett egy egyetemi csoporttársam és egy munkalehetőséget ajánlott fel. Ő nem sokkal azelőtt kezdett el ott dolgozni. Azt mondta, ha érdekel, adjam meg a telefonszámomat, majd a felettese felhív és mindent elmond. Végül úgy mentem el az interjúra, hogy nem tudtam semmit a cégről és a munkáról. Az egész olyan gyorsan zajlott le, hogy még az Úr elé se vittem az ügyet. […]
Felvettek, ennek örültem, de mindig békétlenséggel a szívemben indultam el otthonról az oktatásokra. Ott viszont a főnököm minden kérdésemre kielégítően tudott válaszolni, mindig megnyugtatott.
Az iroda Budapesten az Astoriánál van, ott szálltam le mindig a metróról. (Ennek később lesz jelentősége.) Eközben felhívtam apukámat, hogy elmeséljem neki az eddigieket és kérjem az imatámogatásukat. Nem akartam úgy ott dolgozni, hogy nem tudom, mi az Úr terve. A napok pedig teltek.
Mostanában Elisabeth Elliot könyvét olvasom, férjének A Mindenható árnyékában című életrajzát. Csütörtökön egy olyan részhez érkeztem, amiben a fiatal Jim egy barátjának ír egy levelet, mégpedig ezekkel a szavakkal:
“Különben is úgy érzem, hogy szükséged lenne mindkét nembeli igaz keresztyén társaságra, és szerintem egy keresztyén bibliaiskola légköre pótolná a jelenlegi hiányt. Ne ámítsd magad, hogy a mostaninál több testvéri kapcsolat nélkül igazi hívő életet tudsz élni. Ezt nem most találtam ki, mert amikor együtt voltunk, gyakran éreztem, hogy többet kellene veled lennem, vagy barátaidtól kellene segítséget kapnod, ahogy Keresztyén kapott a Zarándok útjában. Tudom, nem én szabom meg, mit csinálj, de nagyon aggódom érted, testvér. Veszélyesek az ördög nyájához tartozó barátok, és nem jó, ha az ember keveset tud a nagy Pásztor követéséről. Biztosan remek kilátásod van arra, hogy Astoria környékén dolgozhass, de úgy érzem, az egész kérdést az Úr kezébe kellene tenned és el kellene mondanod neki, hogy nem csupán jól jövedelmező munkát szeretnél.”
Nagyon nagy hálára buzdult a szívem, hogy ilyen egyértelműen vezetett az Úr!
Még beszélgettem erről nagybátyámmal és szüleimmel, végül felmondtam a munkahelyemen, és békességem van ebben. A józan eszem azt mondta, hogy maradjak, mert álommunkának tűnt, jó fizetéssel, kötetlen munkaidővel és előrelépési lehetőségekkel, de az Úr mást gondolt.
Lesznek helyzetek, amikor nem fogod érteni, hogy mi miért történik, miért enged meg valamit az Úr az életedben, vagy éppen miért nem. Az viszont egészen biztos, hogy “akik Istent szeretik, minden a javukra van.” (Róma 8:28)
Jó az Úr! (Zsolt 100:5)

Frank Ádám

Vissza