Mihály Eszter: Eszterke csillaga

stars5Késő este volt, amikor 6 éves kislányunk sírva jött hozzám és mondta el, hogy az Úr Jézus nem bocsát meg neki, pedig őszintén és sokszor sírva mondta el Neki bűnét. Megdöbbenve hallgattam és kérdeztem tőle: „Miről van szó?”
Ő elölről kezdte sorolni – immár az Úr és én előttem – a történetet. Az imaházból a könyvárus nénitől ellopott egy kulcstartót. Sokáig rejtegette, de nem tudott neki örülni, mert tudta, hogy bűnt követett el. Emiatt sokszor felébredt éjszaka és imádkozott, hogy bocsásson meg neki az Úr Jézus, és ha megbocsát, akkor az a nagy csillag – amit szokott látni esténként az égen – ragyogjon rá. De nemhogy azt a csillagot, egyetlenegy csillagot sem látott sem akkor, sem azóta. Nagyon ránehezedett ez az eset. Először nővéreinek, majd a nővérei tanácsára úgy döntött, hogy nekem is elmondja. Könnyeimmel küszködve, de ugyanakkor nagy örömmel a szívemben hallgattam végig, és mondhattam neki, hogy: „Az Úr Jézus megbocsátott és én is, mert őszinte voltál és bevallottad a bűnödet.” Ő erre nagy örömmel és ujjongással ismételgette: „Megbocsátott, megbocsátott!” Azután így folytatta: „Még van egy tennivalóm. Vissza kell vigyem a kulcstartót, de nem tudom, mert elveszett” – és újból elszomorodott. Ekkor megkérdeztem, hogy: „Akkor most mit csináljunk?” Erre ő: „Ki kell fizetni!” – és ezzel a lendülettel szaladt is fel a szobájába, és hozta a hónapok óta gyűjtögetett kis pénzét.
Azután imaházba mentünk, és amint volt lehetősége, megkereste a könyvárus nénit. Neki is elmondta, hogy miken ment keresztül, és bocsánatot kért, mutatva a pénzét, hogy szeretné kifizetni. A könyvárus néni is csodálkozva hallgatta, és készségesen megbocsátott neki. Nagy öröm töltötte el a szívét, hogy most már mindenki megbocsátott neki.
Akkor este édesapja ölébe vette és felmutatott az égre, ami különösen tiszta és ragyogó csillagokkal volt tele – mind Eszterkére ragyogott.
Mélyen szántott ez a kis történet bennünk, szülőkben, és tanított is általa az Úr. Azt kívánjuk a kedves olvasóknak, hogy lássák az Úr csodálatos munkáját, és engedjék, hogy bennük is végezhesse azt.

Vissza